برنامه درسی آقای مهندس امیربیگی در ترم مهر ۹۴

ساعات کلاسی۸-۱۰۱۰-۱۲۱۱.۳۰-۱۳۱۳-۱۵۱۵-۱۷۱۷-۱۹
شنبهبهداشت جامعه ۳
یک‌شنبهتصفیه فاضلاب
دوشنبهبهداشت جامعه ۳اصول هیدرولیکآلودگی هوا
سه‌شنبهاصول بهداشت محیط
چهارشنبه
پنج‌شنبه
جمعه