اطلاعات شخصي:
نام: حسن
نام خانوادگي: اميربيگي
مرتبه علمي:  مربي
آدرس و تلفن محل کار: سبزوار دانشگاه آزاد اسلامي  گروه علوم پزشکي
پست الکترونيک: h.amirbeygi@gmail.com


اطلاعات تحصيلي(مدرک رشته- گرايش-سال اخذ- محل اخذ):
مقطع کارشناسي ارشد:  محيط زيست
مقطع دکتري: محيط زيست (دانشجوي دکتري واحد علوم وتحقيقات تهران)
عنوان پايان­نامه كارشناسي ارشد: بررسي آلودگي هوا وارائه روشها وکا هش و کنترل در مجتمع فولاد خراسان

 

زمينه­ هاي مورد علاقه تحقيقاتي و کاري:
محيط زيست (آب /  فا ضلاب / آلودگي هوا / پسماند /آلودگيهاي محيط )

 

سوابق آموزشي(نام دروس تدريس شده):
1- اصول بهداشت محيط
2- کليات محيط زيست
3- تصفيه آب و فاضلاب
4- آلودگي هوا
5- هيدرولوژي آبها
6- اصول هيدروليک

 

سوابق استخدامي و اجرائي:
- سال استخدامي 1378
- مديرگروه ازسال 84-82
- معاون آموزشي از سال 1389-1384
- ازسال 90 تاکنون معاون سما

 

نشانها و جوايز علمي:
1-  پژوهشگر نمونه منطقه 9 دانشگاه آزاد در سال 1382
2-  پژوهشگرنمونه منطقه 9 دانشگاه آزاد درسال 1383
                 

عضويت(در انجمنها و ...):
عضو انجمن علمي گروه علوم پزشکي دانشگاه آزاد سبزوار
عضو شوراي انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي سبزوار  
                                

 

طرح­هاي پژوهشي:
1- بررسي وضعيت آب آشاميدني در شهر ششتمد
2- طراحي و ساخت دستگاه تصفيه خانه آبهاي سطحي در سايز آزمايشگاهي
3-طراحي و ساخت دستگاه تصفيه خانه فاضلاب به روش لجن فعال در سايز آزمايشگاهي

 

ليست مقالات چاپ شده:
1-  اشعه هاي يونساز و غير يونساز
2-  اثرات آلودگي هوا در مجتمع فولاد خراسان
3-  زمين پاک را ما مي سازيم
4-  اثرات آلودگي هوا بر روي کودکان

 

کتابهاي چاپ شده:
1- اصول بهداشت محيط
2- اصول بهداشت هوا و روشهاي مبارزه با آلاينده ها
3- اصول تصفيه و بهداشت آب