فهرست اطلاعیه‌های داوود سويزي
 
ردیفعنوان اطلاعیهتاریخ درجمشاهده
۱فوری تعطیلی کارآموزی پرستاری۱۳۹۴/۰۴/۲۴ - ۱۴:۳۱:۰۹۱۱۷ بار
۲قابل دانشجويان ورودي 92 به بعد۱۳۹۳/۰۱/۱۸ - ۱۸:۰۹:۲۲۱۸۶ بار
۳قابل توجه دانشجويان پرستاري۱۳۹۲/۰۳/۲۶ - ۱۰:۱۶:۴۴۲۰۰ بار